Disclaimer

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de volledige website. Door de webpagina te gebruiken stem je in met deze disclaimer. Daarnaast is alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ook zijn wijzigingen en typefouten voorbehouden. Hoewel wij ons inspannen om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Wij trachten de u zo volledig en nauwkeurig mogelijk te informeren. Baby Bunny aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Baby Bunny. Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Baby Bunny nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

 

Beperkte aansprakelijkheid

Deze website kan bezocht worden zonder enige informatie over jezelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van nodig hebben om bijvoorbeeld met jouw te corresponderen. Wij stellen u hiervan op de hoogte voordat wij persoonlijke informatie via het internet verzamelen. Deze website houdt het aantal bezoekers bij en de websites waar zij van afkomstig zijn. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kan je op ieder gewenst moment verzoeken jouw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen. 

 

Auteursrechten

Baby Bunny heeft alle rechten met betrekking tot het intellectuele eigendom van deze materialen. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Baby Bunny. Tenzij dit anders is bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) of wanneer dit bij specifieke materialen anders aangegeven is. Zie ook deze link voor meer informatie over auteursrecht.